Zasady i warunki

Witamy na Uradio.pl!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze Strony internetowej Uraido, znajdującej się pod adresem https://uradio.pl/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Uradio.pl, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba logująca się na tej stronie internetowej i zgodna z warunkami Firmy i warunki. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującym przepisom prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Stosujemy pliki cookie. Wchodząc na Uradio.pl, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności Uraido.

Większość interaktywnych witryn korzysta z plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Uraido i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Uradio.pl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Uradio.pl do własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Ponownie opublikuj materiał z Uradio.pl
 • Sprzedaj, wypożycz lub sublicencjonuj materiały z Uradio.pl
 • Reprodukcja, powielanie lub kopiowanie materiałów z Uradio.pl
 • Ponowne rozpowszechnianie treści z Uradio.pl

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy Szablon Warunków.</p >

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Uraido nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Uraido, jego agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Uraido nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za żadną odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej stronie. strona internetowa.

Uraido zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Jesteś uprawniony do publikowania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów ani znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych ani w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajowej lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz Uraido niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje prasowe;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn internetowych innych wymienionych firm; i
 • Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Te organizacje mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami dotyczącymi Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób d